Generalforsamling 2023

Torsdag  23. februar kl. 19:30 i SLØJFEN

1.  Valg af ordstyrer og protokolfører.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab 2022

4.  Budget 2023

5 . Valg til bestyrelse:
På valg er
Andreas Gregersen  ( modtager valg )
Kim Schmidt  ( modtager valg )

6.  Valg af revisor.
På valg er
Anders Petz ( ønsker ikke valg )

7.  Valg af suppleant
På valg er
Palle Knudsen ( modtager valg )

8.  Indkomne forslag.
Fremsendes senest 16. februar  til formanden

9.  Evt.

På bestyrelsens vegne
Harald Peter Jensen
Tovrup 15
Tlf. 2099 7131
Mail: tovrup15@gmail.com

Asserballe Vandværks hjemmeside :  asva.dk