Generalforsamling 2022

Tirsdag 22/2 2022 KL. 19.30 i SLØJFEN


1. Valg af ordstyrer og protokolfører

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2021

4. Budget 2022

5. Valg til bestyrelse ( 3 skal vælges ) På valg er:               

Harald Peter Jensen               

Brian Møller               

Chris Frost             

 Morten Wein

6. Valg er suppleant. På valg er :               

Helge Clausen

7. Valg af revisor. På valg er:             

Martin Petersen

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 15/2

9. Evt.