Takstblad

Driftbidrag: 

 Årlig fast afgift pr. måler  600 kr.
 M3 pris  4,50 kr.
 Vandafgifter  6,37 kr.
 Vandsamarbejde  0,48 kr.
 Rykker 1     200 kr.
 Rykker 2  200 kr.
 Lukkegebyr   (efter regning)

 

Anlægsbidrag (ny tilslutning):

Bidrag hovedledning 6300 kr.
Bidrag forsyningsledning  6270 kr.
Bidrag til stikledning  3150 kr.

 

Opkrævning foregår via Als Bogføring