Bestyrelsen

Bestyrelsen i Asserballe Vandværk består af følgende medlemmer:

 

Harald Peter Jensen (formand) - Tovrup 15

Kim Schmidt - Bygaden 10

Andreas Gregersen - Gammelgård 13

Jens Hansen - Bygaden 36

Brian Eskildsen Møller (webmaster) - Bytoften 23

Chris Frost - Bygaden 20

Morten Weien - Toften 10

 

- Der er indhentet samtykke til offentliggørelse af ovenstående oplysninger!