Historie

De første statutter for vandforsyningsselskabet,  dateret 28. juli 1914, blev godkendt og stemplet i Den Kgl. Preussiske Amtsret i Sønderborg den 18. august  1914. Selv om 1. verdenskrig var brudt ud 1. august 1914, gik livet videre; også i Asserballe.

Af statutternes §26 fremgår, hvem der var med til at starte vandforsyningen. Ved oprettelsen var der 23 medlemmer.

Samtidig blev der sendt en skrivelse til amtsforstander Jakobsen på Werthemine om tilladelse til at påbegynde rørlægningen. Underskrevet P. Simonsen, formand og Asmus Petersen, bestyrelsesmedlem.

Det første vandværk blev bygget på et højdedrag i byens udkant. Kulturtekniker Blom, Majbøllykke,stod for opførelsen. Der blev foretaget to boringer; to højdebeholdere kunne sikre vandforsyningen uden brug af en trykpumpe. En vindmølle, hvis funktion var at pumpe vand op i højdebeholderne, blev opført af maskinbygger Asmus Petersen. Møllen var i en årrække Asserballes vartegn og var i brug til 1942, hvor den blev erstattet af eldrevne pumper. Asserballes første vandledninger blev lagt af polske landarbejdere, der på den tid boede på Als. Økonomien blev klaret dels ved indskud fra andelshaverne, dels ved optagelse af lån.

I starten var vandafgiften 7,50 mark for en erhvervsdrivende. I 1920 kostede det 4 kr. årligt, og  under landbrugskriseni 1930’erne var det helt gratis.

Gennem tiderne har Asserballe Vandværk været præget af to verdenskrige. I vinteren  1939-40 frøs alle vandrørene til; først efter en måneds optøning var forsyningen intakt. Imens måtte mange hente vand fra brønde. I 1944 opstod der mangel på vand. Men på grund af besættelsestidens restriktioner kunne der ikke skaffes borerør. Så de gamle materialer måtte lappes sammen.

Ved 60 års jubilæet i 1974 bestod bestyrelsen af formand maskinbygger Asmus Petersen, gårdejer Chr. Jacobsen, gårdejer Jacob Lang, snedkermester Lauritz Lind og Wilhelm Gruhs. På den tid var der 116 andelshavere. Især i 1970’erne skulle vandværket følge med udviklingen med tilslutning af landdistrikterne og den nye bebyggelse i Asserballe.

Kilde: Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg og omegn – Årsskrift 2014:

“Asserballe Vandværk 1914 – 2014”

af Poul Krog